PLANY PRACY KIEROWNIKÓW

OD MIESIĄCA MAJA ZMIANY W KURSOWANIU - PROSZĘ SPRAWDZAĆ GODZINY ODJAZDÓW POCIĄGÓW SKM .......


                     Plany dla dni roboczych        od  dnia         15            czerwca                   2015
                     Plany nocek  roboczych           dnia         01/02            lipca                          2015
                     Plany nocek  roboczych           dnia         02/03           lipca                          2015  

   PLANY dla sobót i niedziel  od dnia 01  czerwca  2015     

          Wersja "S"               dnia 26/27       czerwca         2015 

          Wersja "A"               dnia      27       czerwca         2015 

        Wersja "N"               dnia 27/28       czerwca         2015

        Wersja "B"               dnia      28      czerwca         2015  

        Wersja "P"               dnia 28/29      czerwca         2015 

 

  

 

 

*) Wersje planów z poprzednich okresów obowiązywania

      Wrzesień 2010      - Wszystkie plany pracy i plany robót w miesiącu ważne  wg dat obowiązywania

      Październik 2010   - Wszystkie plany pracy i plany robót w miesiącu ważne  wg dat obowiązywania

 

Zmieniony (wtorek, 30 czerwca 2015 12:27)

 
RADIO Eska
radio online